Afgelopen zaterdag tijdens een workshop deelde ik aan een groep mensen de wijsheid dat geluk niet tot dankbaarheid leidt maar dat dankbaarheid wel tot geluk leidt. Waarna ik hen een simpele oefening gaf om drie dingen voor zichzelf op te schrijven waarvoor ze die dag dankbaar waren. Bij deze wil ik opnieuw even de tijd nemen om mijn dankbaarheid te uiten.

Het verleden leert mij dat mijn persoonlijke groei optimaal loopt in een milieu waarin ik gewoon mezelf mag zijn. Een plek waarin ik fouten mag maken. En een omgeving waarin ik mijn kwetsbaarheid, angsten en onzekerheden mag tonen. Een voedingsbodem van veiligheid, warmte, respect en open communicatie.

Wie zoekt die vindt, ik vond Aut & Out. Ik vond een groep mensen die mij aanvaardde als Marie en niet als Marie met een hele hoop labeltjes. Al snel kriebelde het bij mij om mee te werken aan een plek als deze. Een plek waar iedereen gewoon zichzelf mag zijn met het nodige respect voor de andere. Dus ik werd vrijwilliger om mee te werken aan de organisatie van activiteiten.

Daarna botste ik op mijn grenzen. Meewerken in een organisatie, dat is nu net een van de dingen waar ik al jaren op blokkeer. Vergaderingen, activiteiten, collega’s, administratie, …. dat zijn een paar van mijn persoonlijke demonen. Verder ook opdagen op een activiteit, de stap om effectief thuis te vertrekken om buiten mijn comfortzone met andere mensen te gaan samenwerken. Met hoeveel passie ik dit ook doe, het is telkenmale een grote drempel om te nemen.

Maar als tegenhanger is er dan de magie van Aut & Out. Alhoewel, magie? Een groep mensen die welzijn, jezelf zijn, je eigen tempo volgen, respect voor jezelf en de ander, het creëren van een safe-space voorop stellen, ja dat klinkt toch wel magisch in deze wereld waarin prestatie, competitie en werkdruk de norm zijn.

Deze groep mensen geeft me de tijd om te groeien. Niet alleen neem ik meestal de drempel om effectief te komen opdagen op activiteiten. Ik werk actief mee aan de ontwikkeling van activiteiten en durf deze mee te brengen. Ik leer me te handhaven binnen een groep mensen. Ik, iemand die het liefst vertoeft in het gezelschap van mezelf of een paar enkelingen die mijn vertrouwen hebben. Ik leer, ik ontwikkel, ik groei, … en met de regelmaat van de klok ben ik behoorlijk angstig. Maar telkenmale staan al deze personen stuk voor stuk klaar om deze weg samen met mij te wandelen, op mijn tempo.

Ik ben hen ontzettend dankbaar dat ik samen met hen een plek mag creëren waar gewoon jezelf zijn perfect is.

Aan het hele admin-team en alle leden van Aut & Out, dankjewel om samen mee deze plek te creëren. Laten we een voorbeeld zijn voor de maatschappij dat inclusie, respect, jezelf zijn, kwetsbaarheid tonen, … een voedingsbodem is voor creativiteit, groei, veiligheid, tolerantie, … Dat dit geen zwakte is maar net een kracht die bijdraagt aan een maatschappij waarin iedereen gelukkig kan zijn.

Voor meer info over deze werking:

https://www.autenout.be/