Een belangrijk onderdeel van een lang gezond leven is iedere dag opstaan met iets plezierig voor ogen. Iets waardoor je graag je bed uitkomt om je dag met enthousiasme te starten. Momenteel ben ik hard aan het werken om een aantal nieuwe doelen voor het komende werkjaar vorm te geven. Niets zo motiverend dan van je hobby je (vrijwilligers)werk te maken en ervoor te gaan.

De komende maanden wil ik verder inzetten op het pad dat ik al een tijdje bewandel: infomomenten inzake autisme en mindfulness.

Elke keer ik gevraagd wordt om mee te werken aan een infoavond rond autisme kan ik het niet laten om te glimlachen en innerlijk een diepgaand gevoel van vreugde te ervaren. Niet alleen heb ik het in mijn leven al moeilijk gehad met grenzen bepaald door mijn autisme en heb ik het moeilijk gehad met grenzen bepaald door de maatschappij maar tevens heb ik de voordelen van autisme mogen ervaren. De mooie kanten, de talenten die ermee verbonden zijn, de pracht van de vele personen met autisme die ik ken. Wanneer we samen kennis, ervaringen, begrip en mogelijkheden delen dan komt er meestal ruimte voor groei. Het zou een eer zijn om bedrijven, scholen, dienstverleningsorganisaties (politie, ziekenhuizen, ….) wat van mijn kennis inzake autisme te mogen aanreiken. En tegelijkertijd zou ik er zelf ten zeerste van genieten om deze kansen te krijgen.

Een ander aspect van mijn leven dat ik wil verdiepen is mindfulness. Het is immers grotendeels door deze levensvisie van stilstaan en kijken naar wat er nu is, dat ik geleerd heb om stappen voorwaarts te zetten. Niet meer vasthouden aan routines en gewoonten omdat ik te angstig ben om te kiezen voor verandering. De patronen in mezelf herkennen die me tegenhouden en hierin kleine (en grote) openingen slagen om verandering mogelijk te maken. Durven die angst loslaten en de kansen te nemen die mijn pad kruisen.
Verder brengt mindfulness me ook:

  • innerlijke rust
  • puur genot
  • stressreductie
  • verminderen van klachten van depressie, nachtmerries en vermoeidheid
  • meer focus in mijn leven
  • het besef dat de kern van het leven gaat om zorg voor iedereen (mens, dier en natuur) en niet zozeer draait om macht, geld en materieel bezit
  • vriendschappen

Het doet me denken aan een quote (auteur mij onbekend)

Buddha was asked: ‘What have you gained from meditation?’
He replied: ‘Nothing.’
‘However’, the Buddha said, ‘let me tell you wat I lost: anger, anxiety, depression, insecurity, fear of old age and death.’

Heel wat plannen om het nieuwe werkjaar uitdagend in te gaan en elke ochtend met het nodige enthousiasme te beginnen. Hopelijk mag ik je ergens ontmoeten.